Dalej za horyzont KDR zal 31

Projekt pod nazwą: Dalej za horyzont….

Dalej za horyzont… to:  poznawanie tego co wcześniej było nieznane, przekraczanie barier i ograniczeń myślowych, stereotypów, poszukiwanie i kształtowanie własnych zainteresowań, wzbogacanie swojej wiedzy i doświadczenia.
Projekt oparty jest na wykorzystaniu żeglarstwa w celu rozwoju zainteresowań wśród młodzieży, poprzez umożliwienie zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Szkola

Żeglarstwo  uczy odpowiedzialności, rozwagi, poszanowania i pokory wobec sił przyrody, umiejętności współdziałania w grupie oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Umiejętności nabyte „na wodzie” przydają się w życiu codziennym.  Młodzież posiadająca pasję i wiedzę staje się autorytetem w swojej grupie i  jest bardziej  świadoma swojej wartości.

Co będzie w ramach projektu Dalej za horyzont…?

 1. Warsztaty Żeglarskie w okresie od stycznia do maja, obejmują 4 zajęcia po ok 60 minut, udział bezpłatny, dla wszystkich zainteresowanych osób.
  Wymagamy potwierdzenia uczestnictwa drogą mailową.
  Zajęcia będą prowadzone przy grupie osób składającej się z co najmniej 5 osób.
 2. W celu dalszej edukacji żeglarskiej, zapraszamy uczestników warsztatów na obozy żeglarskie szkoleniowe, rekreacyjne i rejsy organizowane przez Szkołę Żeglarstwa Fortis. Udział w w/w obozach jest płatny zgodnie z cennikiem podanym w ofertach.
  Oferty czytaj dalej ………

  Uczestnicy wszystkich ( 4 ) warsztatów otrzymają zniżkę w wysokości 5% ( obozy żeglarskie, rejsy i szkolenia na patenty żeglarskie i motorowodne organizowane przez Szkołę Żeglarstwa Fortis) oraz udostępniamy za darmo materiały szkoleniowe w wersji online.
 3. Naszą misją jest przygotowanie młodych ludzi do bezpiecznego żeglowania po wodach śródlądowych lub morskich, umożliwienie im zdobycia wiedzy i doświadczenia pod okiem kompetentnej kadry jak również przygotowanie młodzieży do samodzielnego prowadzenia jachtów lub pracy w charakterze instruktorów żeglarstwa.
Zgłoszenia i pytania

Tematyka warsztatów żeglarskich.

 1. Spotkanie. Temat: Specyfika żeglowania po wodach śródlądowych i morskich w Polsce oraz różnych miejscach na świecie. Pokaz multimedialny i prelekcja. Zajęcia edukacyjne pokazujące różne aspekty żeglowania i zwyczaje na wodzie.
  20210615 105559

 2. Spotkanie. Temat: Analiza prognoz pogody czyli co zrobić aby dowiedzieć się jak najwięcej o pogodzie(chmury, prognozy synoptyczne, typu Grib). Zajęcia podnoszące poziom świadomości na temat zagrożeń pogodowych i umiejętności przewidywania tych zagrożeń.
  wiedza

 3. Spotkanie. Warsztaty: Praca na mapach morskich, umiejętność czytania map, wyznaczania trasy. Pokazanie różnic pomiędzy żeglarstwem morskim a śródlądowym.
  IMG 8178 scaled e1703081097581

 4. Spotkanie. Temat: Współdziałanie osób na małej przestrzeni, ochrona przyrody i odpowiedzialność sternika. Zajęcia podnoszące świadomość społeczną na temat: ochrony przyrody, umiejętności  współdziałania z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, itp.
  do reklamy

Kto może uczestniczyć?

Wszystkie osoby zainteresowane w wieku od 14 do 19 lat. Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego.

Gdzie będą prowadzone warsztaty?

Rozpoczynamy zapisy na zajęcia.
Ogłaszamy nabór w miejscowościach:
Nowy Dwór Mazowiecki, Izabelin, Babice Stare, Łomianki, Warszawa Bemowo.

W tych miejscowościach planujemy prowadzić warsztaty.
Szczegóły dotyczące lokalizacji podamy w oddzielnej korespondencji z osobami zainteresowanymi.

W przypadku nie zebranie się wymaganej minimalnej grupy osób zajęcia w tej miejscowości nie będą realizowane.

Jak i gdzie zapisać się na warsztaty żeglarskie?

-wysyłając wiadomość bezpośrednio poprzez stronę internetową
Wyślij…. .

– lub z własnej skrzynki pocztowej na adres:
info@szkolazeglarstwafortis.pl lub poczta.fortis@gmail.com.

W wysyłanej wiadomości proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, lokalizację zajęć, telefon kontaktowy i adres mailowy do korespondencji.

Zgłoszenia na obozy prosimy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy .
Pobierz, wypełnij i wyślij Zgłoszenie 

Pytania prosimy kierować:

–  na adres mailowy: poczta.fortis@gmail.com

– telefonicznie: 515 12 64 46

Dodatkowe informacje.

 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
  Pobierz zgodę ..
 • Udział w zajęciach realizowany jest w oparciu o Regulamin Szkoły Żeglarskiej Fortis.
  Regulamin….
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa.
  Zobacz…...
 • Pomocnicza lista – co zabrać na wyjazd na obóz lub rejs.
  Czytaj więcej ……
 • Szczegółowy harmonogram zajęć uzgodnimy z uczestnikami zajęć i zamieścimy po zakończeniu rekrutacji.

  Uczestnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostaną wydaleni z zajęć w trybie natychmiastowym.