Zielone szkoły
Zielona szkoła. pod nazwą Złapać wiatr w żagle to forma 4 lub 5 dniowego wyjazdu na jachty, z noclegiem na jachtach i rejsem po jeziorze Jeziorak lub innym akwenie.

Zobacz co myślą inni o takim wyjeździe …..

Naszym celem jest aby wyjazdy w ramach zielonej szkoły miały charakter poznawczy, edukacyjny,  przyczyniały się do nabywania nowych umiejętności oraz wpływały na rozwój  zainteresowań.

W trakcie 4 lub 5 dniowego wyjazdu  załoga każdego jachtu podzielona zostanie na wachty (zespoły) 2-3 osobowe. Każda wachta przez 1 dzień rejsu będzie pełnić  dyżur na jachcie i w tym czasie zajmować się przygotowywaniem posiłków dla całej  załogi, utrzymaniem (porządku) klaru na jachcie, uczestniczyć w manewrach  na żaglach i portowych.

Jachty poprowadzą sternicy z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy będą również opiekunami swojej załogi. Posiłki przygotowywać będą na jachcie   wachty kambuzowe z produktów dostarczonych przez Organizatora.

Wyjazd przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 lat.

Zgłoszenia i pytania

Jakie korzyści osiąga młodzież ?

– poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodzie,

–   nabywa umiejętności współpracy w grupie, tolerancji i odpowiedzialności za własne decyzje,

– poznaje  żeglarstwo jako sposób na spędzanie wolnego czasu co może skutkować rozwojem nowej pasji i przyczynić się do  aktywności,

– przebywa w środowisku wolnym od urządzeń elektronicznych i w bliskim kontakcie z przyrodą,

– poznaje nowe miejsca, historię regionu.

Gdzie się rozpoczyna i kończy zielona szkoła?

Rozpoczyna się i kończy w Przystani Skarbek, adres: ul/Melchiora Wańkowicza 12, 14-200 Iława.
Trasa rejsu 2

Zakwaterowanie w trakcie wyjazdu.

Uczestnicy ( młodzież) zostają zakwaterowani na kabinowych jachtach żaglowych. Nocleg i przygotowywanie posiłków  na jachtach.  Na każdym jachcie do dyspozycji mamy  7 miejsc do spania: 3 podwójne koje i 1 pojedyncza. Podział miejsc na jachcie w dwóch konfiguracjach:  5 lub 6 dla młodzieży,  1 dla sternika lub 4 miejsca dla młodzieży, 1 dla opiekuna ze szkoły i 1 dla sternika. Załogę każdego jachtu  mogą stanowić mieszane grupy (chłopcy i dziewczyny). Jednak na pojedynczej koi 2 osobowej mogą spać osoby tej samej płci.

Jachty wyposażone są w instalacje: elektryczną, gazową, wodną oraz poosiadają  zamykane pomieszczenia z toaletą chemiczną, aneks kuchenny z kuchenką gazową i zlewem.

Przykładowy program 4 lub 5 dniowego wyjazdu.

 Przed wyjazdem w ramach zielonej szkoły proponujemy  podział na załogi z przypisaniem do  poszczególnych jachtów.

Plan wyjazdu może ulec zmianie w zależności od  warunków pogodowych i preferencji uczestników.

1 dzień  

 • Przyjazd do Przystani Skarbek, zakwaterowanie na jachtach, instruktaż przeprowadzony przez sterników z zasad używania urządzeń jachtowych i bezpieczeństwa na jachcie, podział załogi na wachty, itp.
 • Godz. 14-15 obiad dwudaniowy dostarczony bezpośrednio na jachty przez firmę Cateringową.
 • Godz.  16 00 „spotkanie pod wiatą” spotkanie organizacyjne ze wszystkimi uczestnikami , omówienie planu rejsu, nauka podstawowych węzłów żeglarskich.
 • Godz. 18 00 kolacja przygotowywania siłami załogi.
 • Godz. 19 00 – 20 00 spotkanie z przewodnikiem na terenie przystani Skarbek.
 • Kolacja przygotowywana siłami całej załogi.
 • Godz. 20 30 ognisko na terenie Przystani Skarbek.
 • Godz. 22 00 cisza nocna.

2 dzień

 • Godz. 7 30 pobudka,
 • Posiłki przygotowuje wachta kambuzowa z produktów dostarczonych przez Organizatora.
 • Godz. 08 15  śniadanie przygotowane przez wachtę kambuzową.
 • Godz. 09 30 przeszkolenie załogi przed wypłynięciem ( dotyczy manewrów portowych).
 • Godz. 10 00 wypłynięcie z Przystani Skarbek na wyspę Lipowy Ostrów ( lub Mały Gierczyk – w zależności od warunków pogodowych).
 • W trakcie rejsu sternik naucza załogę sterowania jachtem, pracy żaglami pokazuje specyfikę żeglowania, uczy węzłów żeglarskich. Uczestnicy pod nadzorem sternika mogą  sterować jachtem.
 • Obiad,  kolacja i nocleg na wyspie Lipowy Ostrów.
 • Zwiedzanie wyspy, gry zespołowe na orientację,  wieczorem ognisko i pogadanka na temat żeglowania po morzach w różnych częściach świata.
 • Cisza nocna o godz. 22 00.

3 dzień

 • Godz. 7 30 pobudka.
 • Posiłki przygotowuje wachta kambuzowa z produktów dostarczonych przez Organizatora.
 • Godz. 08 15  śniadanie.
 • Godz. 10 00 wypłynięcie z wyspy Lipowy Ostrów żeglowanie po jeziorze Jeziorak.
 • W trakcie rejsu sternik naucza załogę sterowania jachtem, pracy żaglami pokazuje specyfikę żeglowania, uczy węzłów żeglarskich. Uczestnicy pod nadzorem sternika mogą  sterować jachtem.
 • Ok. godz. 14 – 15   postój w Siemianach, obiad przygotowany przez wachtę kambuzową.
 • Wycieczka piesza  do jeziora Czyste ( ok. 4 kilometry w jedną stronę) jezioro o niespotykanej czystej wodzie, światło dociera na głębokość 14 metrów.
 • Po kolacji wycieczka na wierzę widokową w Siemianach – oglądać zachód słońca.
 • Cisza nocna o godz. 22 00.

4 dzień

W przypadku wyjazdu 4 dniowego ostatniego dnia z Siemian wracamy do Przystani Skarbek.

Podczas rejsu  5 dniowego z Siemian popłyniemy do Zatoki Widłągi.

 • Godz. 7 30 pobudka.
 • Posiłki przygotowuje wachta kambuzowa z produktów dostarczonych przez Organizatora.
 • Godz. 08 15 śniadanie.
 • Godz. 09 30 przeszkolenie załogi przed wypłynięciem.
 • Godz. 10 00 wypłynięcie z miejscowości Siemiany  żeglowanie po jeziorze Jeziorak.
 • W trakcie rejsu sternik naucza załogę sterowania jachtem, pracy żaglami pokazuje specyfikę żeglowania, uczy węzłów żeglarskich. Uczestnicy pod nadzorem sternika mogą  sterować jachtem.
 • Ok. godz. 14 postój na obiad na wyspie Mały Gierczyk.
 • Nocleg  na dziko w zatoce Widłągi.
 • Wieczorem ognisko na pożegnanie rejsu.
 • Cisza nocna o godz. 22 00.

5 dzień

 • Godz. 7 30 pobudka.
 • Posiłki przygotowuje wachta kambuzowa z produktów dostarczonych przez Organizatora.
 • Godz. 08 15 śniadanie.
 • Godz. 09 30  wypłynięcie z zatoki Widłagi do Przystani Skarbek.
 • W trakcie rejsu sternik naucza załogę sterowania jachtem, pracy żaglami pokazuje specyfikę żeglowania, uczy węzłów żeglarskich. Uczestnicy pod nadzorem sternika mogą  sterować jachtem.
 • Ok. godz. 12 30 zacumowanie w Przystani Skarbek, przygotowywanie załogi do opuszczenia jachtów.
 • Godz. 14 00  „spotkanie pod wiatą” podsumowanie rejsu i obiad dostarczony przez firmę cateringową.
 • Godz. 15 00 koniec rejsu i wyjazd do domu.

Jaka jest cena wyjazdu w ramach zielonej szkoły.

Orientacyjna cena wynosi 240 zł /uczestnika /dzień. Dokładna cena kalkulowana jest w zależności od terminu wyjazdu i ilości osób.

Przy rejsie 4 dniowym 960,00 zł brutto ( 240 zł/uczestnika/dzień).

Przy 5 dniowym 1200,00 zł brutto (240,00 zł/osobę/dzień).

Kalkulacja obejmuje: wielokrotność 5 – 6 osobowych załóg uczestników  + sternik przypadająca na 1 jacht.

 Nauczyciel lub nauczyciele( opiekun) nie ponoszą kosztów pobytu na jachcie – bez względu na liczbę osób. Szkoła decyduje ilu nauczycieli będzie towarzyszyć uczniom( uczestnikom).  Na każdym jachcie sternik będzie pełnił będzie rolę opiekuna  swojej załogi.

Co obejmuje cena wyjazdu ?

 • zakwaterowanie na jachtach żaglowych typu Antila 24 lub Antila 26 lub  Solina 800 (27) ,
 • 2 lub 3 noclegi ( 4 lub 5 dniowy rejs) na jachtach żaglowych  typu Antila 24 lub Antila 26 lub Solina 800 ( 27) ,
 • 2 obiady dostarczone przez firmę Cateringową ( na początek i koniec rejsu),
 • podczas trwania rejsu 3 posiłki dziennie z produktów spożywczych  dostarczonych przez Organizatora. Posiłki przygotowują wachty kambuzowe,
 • herbata i woda do picia,
 • opłaty portowe, prąd woda, wc ( cena nie obejmuje korzystania z opłat za prysznice),
 • ubezpieczenie uczestników od NNW,
 • usługi przewodnika, sterników,
 • realizację programu rejsu,
 • podatki i inne koszty organizacyjne,
 • organizację i realizację rejsu,
 • podatek VAT.

Czego nie obejmuje cena wyjazdu?

 • Wydatków własnych uczestników w trakcie rejsu,
 • Kosztów dojazdu i powrotu z miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu. Sugerujemy dojazd pociągiem do Iławy a  z dworca kolejowego w Iławie  autobusem miejskim nr 2  do Przystani Skarbek.

Warunki i terminy płatności.

 • 50% w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, płatne przelewem na konto Organizatora.
 • 50% w ciągu 7 dni po dokonaniu usługi , płatne przelewem na konto bankowe Organizatora.
 • W ramach negocjacji dopuszczamy inny podział płatności.

Pytania i dodatkowe informacje dotyczące zielonej szkoły.

Jesteśmy elastyczni w sprawie indywidualnego programu i terminów zielonej szkoły lub szkolnych wyjazdów integracyjnych.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami:
– telefonicznie pod nr tel:  515 12 64 46
– lub drogą mailową: info@szkolazeglarstwafortis.pl.