Obóz żeglarski z Mentorem

Obóz żeglarski dla młodzieży. To tygodniowy rejs z instruktorem (Mentorem), który będzie opiekunem i doradcą w trakcie rejsu prowadzonego przez młodzież.
Przeznaczony jest dla osób, które:
– są w wieku 14 – 19 lat,
– posiadają patent żeglarza jachtowego ale brakuje im jeszcze doświadczenia i umiejętności aby samodzielnie prowadzić jachty żaglowe.
– planują zdawać na patent żeglarza jachtowego i chcą się doszkolić,
– uczestniczyły w kursie ale nie zdały egzaminu na patent żeglarza jachtowego, itp.

Zobacz opinie o nas…..

Zgłoszenia i pytania

Ogólna charakterystyka obozu żeglarskiego.

Rejs dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.

Młodzież, pod okiem instruktora ( Mentora), będzie samodzielnie: planować trasę rejsu, prowadzić jacht żaglowy, wykonywać manewry portowe, robić zakupy, przygotowywać posiłki, wybierać miejsca postojowe, analizować warunki pogodowe i nabierać doświadczenia i umiejętności żeglarskich.

Rolą instruktora ( Mentora) będzie:
– czuwanie nad bezpiecznym prowadzeniem jachtu przez młodzież,
– korygowanie błędów i nauka bezpiecznego manewrowania jachtem,
-bieżący monitoring warunków pogodowych,
– w razie potrzeby służyć pomocą i radą a sytuacji niebezpiecznej podjąć interwencję.

Młodzież uczy się planować i realizować swój własny rejs, gospodarować czasem, posiadanym budżetem. Po zaokrętowaniu na jachcie młodzież robi listę zakupów, z pomocą Mentora analizuje koszty pobytowe i ustala składkę do kasy jachtowej na pokrycie tych kosztów. Uczestnicy rejsu wnoszą składkę do kasy jachtowej. Sami zarządzają kasą jachtową: – planują i robią zakupy produktów spożywczych, opłacają postoje w portach.
Na koniec rejsu rozliczają kasę jachtową pomiędzy sobą.

Nabyte umiejętności, wiedzę i doświadczenie, młodzi żeglarze będą mogli w przyszłości wykorzystać podczas planowania i realizacji własnych rejsów.

Początek i koniec rejsu dla młodzieży.

 • Rozpoczęcie rejsu: Przystań Skarbek, Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, jezioro Jeziorak.
  Szczegóły  w indywidualnej korespondencji.
 • Rozpoczęcie niedziela ( 23 czerwiec) od  godz. 12 00 na terenie przystani.
  Szczegóły w oddzielnej korespondencji.
 • Zakończenie rejsu: Klub Żeglarski Ostróda, ul. Józefa Sowińskiego 12, 14-100 Ostróda, jezioro Drwędzkie.
  Szczegóły dotyczące spotkania  w oddzielnej korespondencji.
 • Zakończenie rejsu w  niedzielę ( 30 czerwca) do  godz. 12 00,

Trasa rejsu.

Trasa została tak dobrana aby przebiegała w różnych warunkach i odzwierciedlała specyfikę żeglowania na śródlądziu: różne jeziora, kładzenie i stawianie masztu, przepływanie przez kanały i śluzy z położonym masztem, cumowanie w portach i „na dziko”

Trasa rejsu
Do pokonania będzie trasa prowadząca przez jeziora, kanały i śluzy o łącznej długości ok.60 km.

Rejs będzie się odbywał na jachcie typu Antila 26 z silnikiem zaburtowym, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, gazową, panel fotowoltaiczny, lodówkę, kuchenkę gazową, pomieszczenie łazienkowe, środki ratunkowe dla całej załogi. Jest to jacht szkoleniowy i posiadający wiele udogodnień oraz rozwiązań niespotykanych na jachtach czarterowych, jak: system refowania żagli jednolinkowy, haki cumownicze do szybkiego cumowania, wiosło pychowe, trap, alarm przeciwwłamaniowy, stację pogody do monitoringu pogody.

Antila 26

Termin i cena rejsu.

Numer rejsuTermin szkolenia praktycznegoCena Brutto (zł)
ze zniżką 5%
RezerwujWolne miejscaZadatekRataPłatność końcowa
RMM123-30 czerwca1450
1380
Zgłoszenie 1
dla chłopca
250400800
730

Co obejmuje cena rejsu?

 • podatki i ubezpieczenia uczestników OC i NNW,
 • opiekę instruktora w trakcie rejsu,
 • szkolenie praktyczne i teoretyczne w trakcie rejsu,
 • noclegi na jachcie
 • opłatę za jacht, paliwo do jachtu i śluzowanie.

Czego nie zawiera cena rejsu?

 • kosztów jedzenia i opłat portowych. Planowanie zakupów i racjonalne gospodarowanie środkami to także element szkolenia.
 • Uczestnicy składają się do kasy jachtowej na jedzenie i opłaty portowe. Sugerowania składka 40 – 45 zł/dzień/osobę. Składka zbierana będzie po zaokrętowaniu.
 • kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zbiórki.

Terminy zapłaty za rejs dla młodzieży.

 • płatna w  3 transzach- zadatek,  rata  i płatność końcowa,
 • zadatek  płatny w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia umowy przesłanej droga elektroniczną, płatny przelewem bankowym
 • rata  płatna do 28 lutego a płatność końcowa do 15 czerwca  2024r.
 • płatności dokonywane przelewem bankowym, w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz nr kursu lub szkolenia, dane do przelewu…….
 • Osobom, które posiadają Łomiankowską Kartę Mieszkańca, Kartę Dużej Rodziny lub uczestniczyły wcześniej w naszych szkoleniach, rejsach i kursach  udzielamy zniżki w wysokości  5%.  ( cena zaznaczona na czerwono)

Informacje ogólne.

9. Informacje ogólne:

 • Rejs odbywać się będzie na jachtach typu: Antila 26, Solina 27,
 • Na jednym jachcie będzie nie więcej niż 5-6 uczestników + instruktor,
 • Zabezpieczenie medyczne: Iławskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Iławie.
 • Komandor rejsu i koordynator szkolenia:
  Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor żeglarstwa,  tel. 515 12 64 46,
 • Noclegi  na jachcie. Uczestnicy zabierają ze sobą śpiwory,
 • Rejs szczególnie skierowany jest do osób, które chcą nabyć doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu jachtu śródlądowego i organizacji własnego rejsu,
 • Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców.
  (Zgoda rodziców…..)
 • Przygotowywanie wszystkich posiłków odbywać się będzie na jachcie z produktów zakupionych przez załogę, siłami załogi, w systemie wachtowym. Wspólne przygotowywanie posiłków to  jeden z elementów budowania zespołu i współdziałania w grupie, uczy samodzielności i nabywania dodatkowych umiejętności.
 • Pomocnicza lista – co zabrać na rejs ( Czytaj więcej ……)
 • W warunkach atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu rejs zostanie przerwany a jacht i załoga skierują się w bezpieczne miejsce,
 • Uczestnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wydaleni ze szkolenia w trybie natychmiastowym,
 • Po uzyskaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, prosimy o wypełnienie i przesłanie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku. (Więcej…..)
 • Rejs  jest realizowany w oparciu o: Regulamin, Warunki Uczestnictwa i System Szkolenia Fortis,
  Regulamin………….
  Ogólne Warunki Uczestnictwa …………
  System Szkolenia Fortis….

Zgłoszenia na rejs i dodatkowe pytania.